?
Licitació per a la selecció de soci privat de l'empresa mixta per a l'explotació, evolució i manteniment dels sistemes d'informació de l'Ajuntament de Vic, dels seus Patronats i Organismes Autònoms
Verificar