des de de
  fins a de


SERMUVIC, SL C/ Indústria, 69 08500 VIC 938890673 sermuvic@vic.cat

Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques que han de regir el concurs públic per a seleccionar el soci privat que ha de subscriure part del capital social de l'empresa d'economia mixta que gestionarà els serveis de jardineria i de recollida del vidre, cartró i andròmines
  • Estat:
    Adjudicació definitiva
  • Data de publicació de l'adjudicació definitiva :
    01/04/2010 10:27 (GMT+02:00)
  • Obtenir informació:

<< Tornar a la llista Verificar Registre de publicació