des de de
  fins a de


SERMUVIC, SL C/ Indústria, 69 08500 VIC 938890673 sermuvic@vic.cat

Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el concurs públic per a seleccionar el soci privat per a l'empresa d'economia mixta que gestionarà el servei de construcció d'obres de competència municipal a la via pública i l'obra civil dels edificis municipals o adscrits a un servei públic
 • Estat:
  Adjudicació definitiva
 • Data de publicació de l'adjudicació definitiva :
  27/10/2009 12:09 (GMT+01:00)
 • Obtenir informació:
 • Data de publicació de l'anunci:
  29/07/2009 15:21 (GMT+02:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació definitiva:
  27/10/2009 12:09 (GMT+01:00)
 • Estat:
  Adjudicació definitiva
 • Poder adjudicador:
  SERMUVIC, SL C/ Indstria, 69 - Telèfon: 938890673
 • Impulsor:
 • Tipología:
  contracte de gestió de serveis públics
 • Tramitació:
  ordinaria
 • Procediment:
  procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes:
 • Termini de presentació d'ofertes:
  10/09/2009
 • Lloc presentació:
 • Obtenir informació:
 • Lloc i Data de Publicació:
  • SEU ELECTRONICA (WEB)
   28/07/2009

<< Tornar a la llista Verificar Registre de publicació