des de de
  fins a de


SERMUVIC, SL C/ Indústria, 69 08500 VIC 938890673 sermuvic@vic.cat

Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el concurs públic per a seleccionar el soci privat per a l'empresa d'economia mixta que gestionarà el servei de construcció d'obres de competència municipal a la via pública i l'obra civil dels edificis municipals o adscrits a un servei públic
  • Estat:
    Adjudicació definitiva
  • Data de publicació de l'adjudicació definitiva :
    27/10/2009 12:09 (GMT+01:00)
  • Obtenir informació:

<< Tornar a la llista Verificar Registre de publicació